Mine klienter

Jeg har en del fortrolige klienter som ikke kan bidrage med udsagn om mit arbejde. Men nedenfor er nogle af dem, der har mulighed for at gøre det:

UDFORDRET TIL AT TRÆDE DE STORE SKRIDT  “Jeg har læst bjerge af ledelsesbøger, modtaget sparring og gode råd fra topfolk i erhvervslivet. Men ingen bog eller guru har tilnærmelsesvis haft den impact for mig som leder og menneske, som Charlotte har. Hun har hurtigt identificeret de vigtigste områder at arbejde med og udfordret mig til at træde de store skridt. Altid med øje for resultater og mål. Såvel strategisk som operationelt. ”
Nikolaj Hendriksen, Co-founder, Mybanker A/S

DEN BEDST MULIGE UDGAVE AF MIG SELV  “Siden begyndelsen af min karriere har Charlotte stået ved min side, når jeg har haft brug for det. Hun har hjulpet og støttet mig til at være den bedst mulige udgave af mig selv. Hendes spændvidde er stor og hun tror på det hele menneske, så hendes råd og vejledning gavner både professionelt og privat. Hun hjælper mig til at se det, jeg ikke selv ser, og hun er aldrig bange for at sige tingene lige ud, så jeg bliver udfordret og flytter mig hurtigere end jeg kunne gøre ved egen kraft. På den måde har jeg i Charlotte en fast klippe, der giver mig sikkerhed og tro på mig selv, hvor jeg altid kan vende mig hen når jeg møder udfordringer jeg har brug for sparring omkring.”
Pernille Hyldgaard, Director of Global Marketing & Media Activation, Coloplast

HJERTE OG VISDOM I RIGELIGE MÆNGDE “Min oplevelse af Charlottes coaching var fantastisk. Hun stiller skarpt og præcist ind på det der kræver overvejelser. Med lige blanding omsorg og skarphed bliver man stillet de rigtige spørgsmål, udfordret på det skal diskuteres. Og vigtigst af alt, man får Charlottes holdning, livssyn og indsigt med i købet. Den bliver ikke påduttet men tilbudt. Og man tager gerne imod, fordi Charlotte er en klog og erfaren coach, som har både hjerte og visdom i rigelig mængder.”
Betina Carlsen, VP, Supporting Services, IT team

FORSTÅR VORES FORRETNING, BRANCHE OG MARKED “Bech-Bruun har siden 2005 haft stor glæde af Charlotte Mandrups indsigtsfulde rådgivning i mange forskellige sammenhænge. Charlotte forstår vores forretning, branche og marked, er meget resultatorienteret og fokuseret på at yde målbar værdi og er en ganske enestående person at arbejde sammen med. Det er med god grund, at Charlotte er en populær og efterspurgt rådgiver i vores kreds.”
Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Managing Partner, Bech-Bruun,

STYRKER DET FUNDAMENT MAN STÅR PÅ “De mange ledelsesroller, som man skal løfte for at skabe resultater, kan trække én i flere forskellige retninger og måske skubbe noget andet og vigtigere i baggrunden. Det er her Charlotte Mandrup kommer ind i billedet. Hun styrker det fundament, man står på som menneske, så man får overskud til at dedikere ens ressourcer dér, hvor man gør organisationen stærkest.”
Bodil Nordestgaard Ismiris, Direktør, Lederne,

MOTIVATED AND ABLE TO FOCUS “In 2014 we started implementing a new strategy in order to internationalise our fashion brand. This meant changes to product, brand, distribution, operations and organisation. It was paramount that we did not lose momentum in our new strategy. However the changes in the organisation was taking too much focus and energy away from the team. Charlotte joined as a facilitator, coached the executive team and worked directly with our mid-level managers. Over the course of 6 months Charlotte has ensured our team is motivated and able to focus on their tasks instead of being lost in the uncertainty of organisational change. We would not have been able to make this work without Charlotte’s calm guidance – Thanks!”
David Dencker, CEO and co-founder of MUUSE PROJECTS

DANMARKS MEST AVANCEREDE COACH PÅ SIT FELT “Charlotte Mandrup er – på sit område – Danmarks mest avancerede coach. Hun har i modsætning til de fleste andre to sider til sin praksis: en blød og en hård. For Charlotte er den bløde side den praktiske anvendelse af Mindfulness i hverdags- og arbejdslivet; den hårde side er hendes dybe forståelse og lange erfaring med forretning. Hun er hjemme i begge dele og det er derfor hun er en af Danmarks mest efterspurgte og væsentlige praktikere i sit fag.”
Christian Madsbjerg, Red Associates, partner

TID INVESTERET I MØDERNE ER GIVET SÆRDELES GODT UD “Jeg har jævnligt samtaler med Charlotte Mandrup for at få nye vinkler på de udfordringer, man som leder mødes af. Charlotte Mandrups ry som en af Danmarks førende coaches fornægter sig ikke. Man føler aldrig, at man har spildt et sekund i samtale med Charlotte. Tværtimod er det min erfaring, at tid investeret i møder med Charlotte Mandrup er givet særdeles godt ud. Det der i særlig grad adskiller Charlotte Mandrup fra andre er, at hun aldrig glemmer forretningen. Blikket er altid sikkert rettet mod, hvordan ideér og teorier operationaliseres i den daglige drift af virksomheden.”
Niels Banke, partner, Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

GUIDANCE TO BECOME THE BEST LEADER YOU CAN “Everyone has a role model, someone who pointed the way at a critical moment in their lives. Charlotte is such a role model for many people also today. She can help you tap into an essential quality of all inspirational leaders – authenticity! She has a talent of offering leaders at all level wise and business oriented guidance to become the best leader you can – a talent very needed for our turbulent times. Martin Friis Senior Director, HR at Arla Foods http://www.arla.dk”
Martin Brandt Friis,

VERY UNIQUE AND POWERFUL “Charlotte’s broad experience, her personality and her mindful leadership approach makes the coaching very unique and powerful. She enables you to open up new perspectives. With her, you can find a solution for difficult challenges as well as as a plan which is ready to implement.”
Ferenc, Ferenc Pölz DAM, Director Animal Health, Bayer

DYB INDSIGT I DEN MENNESKELIGE NATUR OG BEVÆGGRUNDE “Charlottes coaching er præget af hendes dybe indsigt i den menneskelig natur og bevæggrunde og hun evner at rumme begge dele. Jeg værdsætter hendes underspillede kontante meldinger – også dem der er ærlige og besværlige – og spørgsmål med ekstra kant og hendes evne til at befordre både refleksion og perspektivering. Charlottes coaching mister aldrig kontakten med virkeligheden og en session med Charlotte kombinerer altid det højere forståelsesniveau med en handlingsrettet aktion.  ”
Merethe Eckhardt, Udviklingschef i Domsstolsstyrelsen

ENHVER TOPLEDER BURDE SIKRE SIG ADGANG TIL ET FORTROLIGT RUM “Det er svært foreneligt med lederjobbet at have en fortrolig sparringspartner indenfor den verden, man dagligt agerer i, og derfor er det essentielt at have en professionel udenforstående at trække på. Enhver topleder burde i virkeligheden sikre sig adgang til et fortroligt rum med en coach eller anden sparringspartner. Personligt finder jeg samtalerummet med Charlotte inspirerende og sprængfyldt med menneskelig klogskab kombineret med et forretningsmæssigt fokus. Charlottes coachinger har blandt andet løftet min forståelse for menneskets ageren. Jeg sætter stor pris på hendes direkte facon og evne til at skære ind til benet med det samme. ”
Janie C. Nielsen, Partner, advokat, Nordia Law

KÆRLIG OG KONTANT OG GIVENDE.  “Kærlig og kontakt. Når man som leder gennemgår større forandringer, det kan være ift ansvarsområder, rapportering og organisatoriske ændringer, står man ofte alene med overvejelserne, bekymringerne og hvilke spøgelser/fantasier vi nu hver især kan fremmane på den konto. Som en konsekvens af dette indledte jeg et længerevarende forløb med Charlotte. Jeg har tidligere brugt erhvervs-coaches, med skiftende resultater, og når jeg nu reflekterer over forløbet med Charlotte og min tidligere historik, står det klart at CharlottEs kærlige og kontante tilgang har været meget givende. Såvel en bedre forståelse af mig selv, men så sandelig også de direkte og handlingsorienterede hjemme-opgaver som hjælper meget mere end man umiddelbart tror når Charlotte stiller dig opgaven. Og sidst, men ikke mindst, den refleksion som opgaver, spørgsmål og direkte kommentarer fra Charlotte afstedkommer, er absolutte hjørnesten i den udvikling som jeg har gennemgået. ”
Steen Karsbo, Vice-President, Satair Group 

FANTASTISK SPARRINGSPARTNER “Charlotte er en fantastisk sparringspartner, hvad angår karriereudvikling, personlig udvikling og konkrete jobmæssige udfordringer. Gennem mine coaching-samtaler med Charlotte er jeg blevet en del klogere på mig selv, og jeg har gennemgået en personlig og professionel udvikling ingen ledelsesbog, samtale med daglig leder eller kurser har kunnet give mig. Samtidig har Charlotte givet mig diverse redskaber, som jeg dagligt bruger både ledelsesmæssigt og personligt.”
Camilla Kuzon Olsen, Country Manager, Australia, Carlsberg

“Charlotte Mandrup er fantastisk god til at formidle, være nærværende og skabe tilhørsfølelse. ”

Elfa Jóns, Nordic head of BPA & Controlling, BAYER A/S

”Det, der i særlig grad adskiller Charlotte Mandrup fra andre er, at hun aldrig glemmer forretningen.”

— NIELS BANKE, PARTNER, KAMMERADVOKATEN