Executive Coaching

Mine klienter kommer til mig, når de har brug for fortrolig sparring om emner, der hverken egner sig til bestyrelseslokalet, middagsbordet eller cykelturen med kollegaen.  I nogle tilfælde er jeg mangeårig fast sparringspartner, i andre hjælper jeg med at løse et enkeltstående problem.

De problemtyper, jeg hjælper med, er af psykologisk og taktisk karakter. Det vil sige alt, der har at gøre med mentale og følelsesmæssige forhold mellem og i mennesker. For eksempel besvær med medarbejdere, kollegaer, bestyrelse. For meget kontrol, for lidt autenticitet. Usikkerhed om egen karriere eller talent. Magtmisbrug og afmagt. Udfordringer med job/privat-balancen. Organisatoriske problemer. Eksistentielle, mentale og følelsesmæssige belastninger. Etiske dilemmaer.

Mine klienter findes primært inden for den finansielle sektor, advokatbranchen, forsvaret, det politiske system og andre højpræstationsbrancher. Jeg er professionelt og personligt interesseret i individets evne til at være en kompromisløs og ypperlig udgave af sig selv. Mit fokus er på taktiske, etiske og eksistentielle dilemmaer.

Det er almindeligt kendt, at jeg læner mig op ad buddhistiske traditioner. Min stil er direkte, handlingsorienteret, krævende – men ledsaget af varme, omsorg og humor. Jeg er kendt for at skubbe på, for at mine klienter realiserer deres egne ambitioner – også de ambitioner, der endnu ikke er erkendt.

Eksempler på situationer, hvor jeg kan hjælpe:

  • Når du er gået i stå i din karriere
  • Når du opdager, du ikke længere er en del af indercirklen
  • Når du har en konflikt med din chef, din kollega eller en medarbejder
  • Når du er ved at brænde ud
  • Når du mangler inspiration til at bringe din organisation til det næste niveau
  • Når du ikke kommer igennem med dine ønsker og forslag

Praktik

Personlige møder: Executive Coaching-forløb består af 5 coachingsessioner fordelt over 5-6 måneder, med mindre der er tale om et akut problem.  Hver session varer 1,5 time og foregår i mine lokaler i Hellerup eller Børkop.

Telefonmøder: Et årsforløb med hyppige telefonsamtaler af cirka 1 times varighed fordelt over et år. Inden forløbet starter, mødes vi personligt til en diagnosticerende coachingsession af cirka 1,5 times varighed.

Dit udbytte

Der er tre ting, du kan forvente af et coachingforløb med mig: Vi tager os af dit problem; du får en stærkere opmærksomhed, og din selvindsigt bliver dybere.

Dit problem er altid en mulighed for udvikling

Eller – som buddhisterne siger: vores største udfordringer, er vores bedste lærere.

Jeg ville gerne kunne sige, at du altid går fra et coachingforløb med en løsning på dit konkrete forretningsmæssige eller personlige problem. Det sker ofte, men ikke altid. Og hvis jeg vurderer, at du har et undertrykt, eksistentielt dilemma, et talent, der ikke er foldet ud, eller en livskrise lige på trapperne, så vil det blive adresseret i vores arbejde. Det er derfor muligt, du ikke blot får løst den aktuelle situation, men får en ny udfordring med i købet.

Lad mig gøre dig endnu skarpere

Den vigtigste lederkompetence er evnen til at have en vågen, neutral og konstant opmærksomhed. At være nærværende, tilstedeværende, opfangende.

Opmærksomhed på ydre og indre forhold, er forudsætningen for at kunne afkode organisationen, markedet, ejerne. Det er forudsætningen for at forvalte egen tilstedeværelse, kompetence og energi. Og forudsætningen for at opdage, hvornår du bliver selvoptaget, magtdrevet og opgaveforført og mister kontakten til den eller de, der sidder over for dig. Opmærksomheden er kort sagt den mekanik, du har brug for, til at skelne mellem hvornår du drives af bekymringen for ikke at slå til eller forføres af drømme om din fremtidigesucces (reagerer på fortidens følelsesmæssige indlæring), og hvornår du har opgaven for øje (handler rationelt og nutidigt).

Kom helt ind i roden af hvem og hvad du er

Den næstvigtigste lederkompetence er selvindsigt. Det vil sige at have kendskab til og forståelse for dine egne motiver, mentale mønstre og adfærdstræk. At vide, hvad du frygter for og drømmer om, hvordan du reagerer, når skuffelsen sænker sig, når vreden eksploderer, eller når sorgen trænger sig på.

Som leder er det helt afgørende, at du har styr på dig selv. Hvis du ikke har det, vil du blive tvunget til – som ældre generationer af ledere ofte har gjort det – at ty til kontrol og selvundertrykkelse. Heri finder medarbejderne dog ingen inspiration eller autenticitet. Det finder de derimod i det frie udtryk, der kommer fra et menneske, som grundlæggende accepterer sig selv og dermed også er i stand til at acceptere andre.

At være god til relationer kræver selvindsigt. Og empati. Uanset hvor dygtig man er til rationel analyse af individer eller grupper, så når man ikke langt uden at være i stand til at mærke, hvor de er, og vide, hvordan man selv virker på andre.