Executive Coaching

Samtaler med mig er et eksklusivt rum, hvor du kan drøfte emner, der hverken egner sig til bestyrelseslokalet, middagsbordet eller cykelturen med kollegaen.

De problemtyper, jeg hjælper med, er af psykologisk og taktisk karakter. Det vil sige alt, der har at gøre med mentale og følelsesmæssige forhold mellem og i mennesker. For eksempel besvær med medarbejdere, kollegaer, bestyrelse. For meget kontrol, for lidt autenticitet. Usikkerhed om egen karriere eller talent. Magtmisbrug og afmagt. Udfordringer med job/privat-balancen. Organisatoriske problemer. Eksistentielle, mentale og følelsesmæssige belastninger.

I nogle tilfælde er jeg mangeårig fast sparringspartner, i andre hjælper jeg med at løse et enkeltstående problem.

Jeg er professionelt og personligt interesseret i menneskets evne til at være en kompromisløs og ypperlig udgave af sig selv. Ikke kun som et præsterende individ, men som et menneske, der bidrager til verden, får sine behov opfyldt og hviler i sin egen eksistens.

Det er almindeligt kendt, at jeg læner mig op ad buddhistiske traditioner. Min stil er direkte, handlingsorienteret, krævende – men ledsaget af varme, omsorg og humor. Jeg er kendt for at skubbe på, for at mine klienter realiserer deres egne ambitioner – også de ambitioner, der endnu ikke er erkendt.

Eksempler på situationer, hvor jeg kan hjælpe:

  • Når du ved, du kan gøre det bedre – men ikke ved hvordan
  • Når du mangler inspiration til at bringe din organisation til det næste niveau
  • Når du er gået i stå i din karriere
  • Når du opdager, du ikke længere er en del af indercirklen
  • Når du har en konflikt der tapper din energi
  • Når du er ved at brænde ud eller bare føler livet er tørt og goldt
  • Når du ikke kommer igennem med dine ønsker og forslag

Dit udbytte

Der er tre ting, du kan forvente af et coachingforløb med mig: Vi tager os af dit problem; du får en stærkere opmærksomhed, og din selvindsigt bliver dybere.

Dit problem er altid en mulighed for udvikling

Eller – som buddhisterne siger: vores største udfordringer, er vores bedste lærere.

Jeg ville gerne kunne sige, at du altid går fra et coachingforløb med en løsning på dit konkrete forretningsmæssige eller personlige problem. Det sker ofte, men ikke altid. Og hvis jeg vurderer, at du har et undertrykt, eksistentielt dilemma, et talent, der ikke er foldet ud, eller en livskrise lige på trapperne, så vil det blive adresseret i vores arbejde. Det er derfor muligt, du ikke blot får løst den aktuelle situation, men får en ny udfordring med i købet.

Bliv skarpere, præster bedre

Den vigtigste lederkompetence er evnen til at have en vågen, neutral og konstant opmærksomhed. At være nærværende, tilstedeværende, opfangende.

Opmærksomhed på ydre og indre forhold, er forudsætningen for at kunne afkode organisationen, markedet, ejerne. Det er forudsætningen for at forvalte egen tilstedeværelse, kompetence og energi. Og forudsætningen for at opdage, hvornår du bliver selvoptaget, magtdrevet og opgaveforført og mister kontakten til den eller de, der sidder over for dig. Opmærksomheden er kort sagt den mekanik, du har brug for, til at skelne mellem hvornår du drives af bekymringen for ikke at slå til eller forføres af drømme om din fremtidigesucces (reagerer på fortidens følelsesmæssige indlæring), og hvornår du har opgaven for øje (handler rationelt og nutidigt).

Kom helt ind i roden af hvem og hvad du er

Den næstvigtigste lederkompetence er selvindsigt. Det vil sige at have kendskab til og forståelse for dine egne motiver, mentale mønstre og adfærdstræk. At vide, hvad du frygter for og drømmer om, hvordan du reagerer, når skuffelsen sænker sig, når vreden eksploderer, eller når sorgen trænger sig på.

Som leder er det helt afgørende, at du har styr på dig selv. Hvis du ikke har det, vil du blive tvunget til – som ældre generationer af ledere ofte har gjort det – at ty til kontrol og selvundertrykkelse. Heri finder medarbejderne dog ingen inspiration eller autenticitet. Det finder de derimod i det frie udtryk, der kommer fra et menneske, som grundlæggende accepterer sig selv og dermed også er i stand til at acceptere andre.

At være god til relationer kræver selvindsigt. Og empati. Uanset hvor dygtig man er til rationel analyse af individer eller grupper, så når man ikke langt uden at være i stand til at mærke, hvor de er, og vide, hvordan man selv virker på andre.

PRAKTIK: FYSISKE MØDER

Vi arbejder over en periode af 4-6 måneder, hvor vi mødes 5 gange af cirka 1,5-2 times varighed. Mellem vores møder får du hjemmearbejde, tilpasset netop din situation; det kan både være særlige initiativer du skal gøre for kroppen, det kan være mentaltræning, skriveopgaver, og dialogopgaver.

I København foregår samtalerne i mine lokaler på Svanemøllevej tirsdag eller torsdag. I Jylland kan vi mødes på Kellers Park i Brejning om mandagen.

Prisen for det samlede forløb er kr. 42.500, – ekskl. moms. Fakturering sker ved programmets opstart.


SÅDAN KOMMER DU I GANG

Vi tager en strategi-snak om din udvikling – uden beregning. Læg dit navn og email nedenfor, så modtager du en invitation til en gratis og ganske uforpligtende samtale om strategien for din udvikling. Samtalen vil give dig følgende:

  • Du bliver skarpere på din ambition og din mening for at arbejde.
  • Du bliver klar over nogle af de mønstre du skal ændre.
  • Du får en trin-for-trin plan for, hvordan du skal realisere din ambition.

Og hvis du, efter samtalen ikke har lyst til at fortsætte, så skilles vi som lige gode venner af den grund.

BESTIL STRATEGISAMTALE