Mindfullnes med Charlotte Mandrup

 Meditation

En relation til livet

Meditation er formentlig noget af det sværeste, du kan udsætte dit sind for. Men da meditation uden sammenligning samtidigt er det stærkeste træningsredskab til mindfulness, er det værd at bruge lidt tid på det.

Meditation er et træningsredskab – ikke et mål i sig selv, uanset hvor fedt det kan være at sidde der alene med dig selv i dyb fred og ro. Meditation er ikke en isoleret aktivitet fra resten af dit liv. Det er din mentale hygiejne, dit morgenbad, din nulstilling af det mentale kaos, der præger dit sind – men det er i endnu højere grad en træning af dit sind i retning af at være mere til stede, mere vågen, mere opmærksom – i alle aspekter af dit liv.

Mine erfaringer stammer fra vipassana-meditation (det vil sige mindfulness-meditation), tibetansk buddhisme og yoga. Det er mine kilder. Men da meditation er et uoverskueligt stort område, en praksis, der findes i utallige former og afskygninger – en praksis, som strækker sig på tværs af alle religioner, tilbage i tiden gennem årtusinder, hele vejen rundt om jordkloden – ja, så ville det kræve en omfattende research at dække temaet bredt. Så der vil være læsere, der har lært og tror på noget andet, end hvad jeg nu vil fortælle.

Men her kommer min erfaring, mine råd til dig, mine holdninger til meditation. Håber du kan bruge det.

Er du klar til at lære at meditere?

 

Hvis du er klar til at lære at meditere, kan du følge mit program, hvor vi mediterer sammen i 20 minutter, 40 dage i 8 uger – længe nok til at at du har en fast meditationspraksis og kan fortsætte på egen hånd.

Prisen er væsentligt mindre – kr. 850,- end på meditationskurser, hvor du skal være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Læs mere her eller tilmeld dig direkte via knappen nedenfor.

meditation

Jeg er klar på at lære at meditere

 Glem alt du har hørt

Glem alt hvad du har hørt om meditation!

Mange mennesker tror fejlagtigt, at meditation handler om at stoppe tankerne. Det er ikke hensigten.

Vi kan ikke med viljens kraft stoppe tankerne ret længe ad gangen. Det, vi gør i stedet i meditationen, er, at vi holder den travle, hektiske, hoppende ”monkey mind” beskæftiget med noget andet.

Vi har hver vores grund til at meditere. For nogle handler det om at opnå større klarhed, for andre om at slippe fri af negative tankemønstre og for atter andre handler det om at finde ind til sin kerne.
Men hvis vi skærer ind til benet, er meditationens hensigt at styrke vores relation til livet. Meditation er en måde at være på, snarere end noget, vi gør.

Og dog har vi – som med alle andre nye ting – brug for teknikker og metoder til at lære at meditere. Men hav dette som din ledestjerne: Meditation er en måde at leve på, en måde at være i relation til andre, til livet, til dig selv på. Det er ganske som med al anden træning; vi træner vores krop, muskler, kondition for at blive stærkere, smukkere og mere udholdende i dagligdagen. Vi træner vores engelskkundskaber for at blive bedre til at kommunikere frit og udtryksfuldt med andre. Træningen i sig selv er ikke det meste interessante. Det er blot et middel.

Meditation ændrer dig. Den, ændrer din måde at anskue ting, mennesker, dig selv på. Du får indsigt i dit sind, lærer dine tanker at kende, bliver mere sensitiv over for sanseindtryk; det vil sige du kan opfatte flere nuancer. Du bliver mindre sårbar over for såvel negative som positive følelser, mindre overrumplet af impulser, mindre overmandet af negative tanker og så videre. Kort sagt, meditation gør dig mere fleksibel i forhold til livets udfordringer. Du bliver mere som en bøjelig pil end et hårdt egetræ.

Meditation styrker også din koncentration, din evne til at fordybe dig, til at fokusere. Din hjerne fungerer mere klart, du kan rumme og bearbejde flere data, du kan se andre mennesker tydeligere, træffe beslutninger med større præcision, analysere med mindre forstyrrelser og så videre.

Er du overbevist?

 

Som sagt, meditation er en måde at være på. Det er en relation til livet. Hensigten er hen ad vejen at leve livet meditativt. Hvilket ikke vil sige som zombier, med jesus sandaler, V-tegn og hængende øjenlåg – men tværtimod med fuld bevidsthed, lysvågen, med fuld koncentration, fuld bevidsthed, alle sanser åbne, udømmende. At mærke hvert vindpust på dit ansigt, smage hver bid, du tager, være opmærksom på hver tanke og følelse, møde andre mennesker uden forventninger, uden forbehold.
Meditation er at se livet i øjnene uden at blinke og at kunne møde det med accept og rummelighed. Et meditativt liv er et mindfuldt liv.

Og en lille smule er bedre end ingenting. Hellere få minutters meditation hver dag – end ingenting.

Hvad er meditation?

 

Inden du begynder at meditere, er det hjælpsomt for dig at få nogle retningslinjer for, hvad meditation er, og hvad den ikke er.

 

  • Meditation er det hårdeste, du udsætter dig selv for. At sætte sig op mod sindets indgroede vaner er ikke en opgave for svage sjæle eller krystere. Det kræver din fulde opmærksomhed i ordets egentlige betydning. Det kræver dedikation og stædighed til at fortsætte, til ikke at give op – selv når det bliver svært. Og det kræver først og fremmest et skånselsløst mod til at se sig selv i øjnene og kigge ind i de kroge af sindet, som måske ikke er så rare. Min enestående yogalærer, Chris Valles, kalder det krigerens skånelsesløse ærlighed.
  • Meditation er en relation til livet og til dig selv. Det er relationen til andre mennesker og til begivenheder. Det er en måde at forholde dig accepterende, rummeligt og ikke-dømmende til det, der er. Til andre mennesker, til dig selv, til de hændelser, livet bringer. Meditation er en måde at leve på. Ultimativt er det fulde liv lig et meditativt liv. Det er et liv levet i fuld bevidsthed, med alle sanser åbne, fuld koncentration, ikke-dømmende. Det er at udvide sindets fleksibilitet til at møde livets udfordringer – når de opstår, mens de opstår, hvis de opstår. Hverken før eller siden.
  • Meditation er en måde at få indsigt i sindet, at lære dine tanker, følelser, reaktionsmønstre at kende. Det er selvkendskab i en grad, du ikke troede mulig. Det er pludselig indsigt, når du opdager tilbagevendende mønstre, og det er gradvise erkendelser, når du dykker ned under det tilsyneladende og begynder at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger.
  • Meditation er en måde at disciplinere sindet til at kunne være koncentreret både dybere og længere. I takt med din praksis opøver du evnen til stærkere og stærkere koncentration. Der skal mere til at forstyrre dig, du kan finde stilheden midt i larmen, roen midt i det hektiske. Du kan i stigende grad bevare din intention om fokus uafhængigt af hvad der sker omkring dig. Du kan bevare koncentrationen til trods for larm, til trods for kropslige irritationer, forførende tanker og forstyrrende følelser i længere og længere perioder. Du kan lade tanker og følelser flyde forbi og igennem dig uden at koble dig på dem, uden at miste koncentrationen i et minut, fem minutter, et kvarter, måske længere.
  • Meditation er en sensitivering af dine sanser. Du kan opsamle flere nuancer i det, du hører, ser, mærker. Der skal mindre til at tilfredsstille hungeren efter oplevelser og underholdning, fordi du oplever stadigt dybere lag i et billede, et stykke musik, en bog. Du mærker mere, men uden at bedømme om det er godt eller dårligt. Du oplever alting mere rigt, mere fyldt, mere helt. Farverne bliver klarere, lydene skarpere, nuancerne dybere.

Hvad er meditation ikke?

 

  • Meditation er ikke afslapning. Det er ikke fred, ro, stilhed. Alt dette kommer som biprodukter – men det er ikke meditation. At lytte til en ”meditations-cd” med naturlyde, panfløjter, en rolig stemme og blide trommer er ikke meditation. Det er afslapning, og det er dejligt og velegnet, og jeg kan bestemt anbefale det. Men da hensigten med at lytte til den type cd er at slappe af, at finde fred, stilhed, ro – har vi allerede valgt side. Vi har valgt, at nogle tilstande er at fortrække frem for andre. Vi foretrækker behagelig afslapning frem for stresset ophidselse for eksempel. Og det at foretrække indebærer en bedømmelse: Noget er bedre end andet. Noget – i dette tilfælde afslapningen – bliver attraktivt, og vi vil anstrenge os for at opnå den tilstand. Sat på spidsen betyder det, at ved at søge en given tilstand kommer der et element af præstation og bedømmelse. Og dermed har vi fjernet os fra meditationen, som jo tilstræber accept og rummelighed af det, der nu er. Misforstå mig ikke, afslapnings-cd’er kan være rigtigt gode. Men brug dem til det, de er – afslapning.
  • Meditation er ikke en meditativ tilstand. Det lyder som en selvmodsigelse. Men faktisk handler meditation ikke om at opnå en bestemt tilstand. Selv om samadhi og i sidste ende Nirvana er det ultimative mål for en praktiserende buddhist – så er det tricky at have et mål i sin meditation. For selve det at ville noget, bare det at ønske at opnå noget er anti-meditativt. Her bedømmer vi igen noget til at være bedre end andet. Og det vil være ualmindeligt forførende og tiltrækkende, når man først har oplevet de fede meditationstilstande af lys eller farver, visioner eller lykkefølelser, bølger af elektriske ål op gennem rygsøjlen, fornemmelser af at svæve, oplevelser af grundløs følelse af kærlighed, eller hvad det nu er, der sker. Det er fedt, det er lækkert, det er forfærdeligt forførende og det er meget, meget menneskeligt at ønske sig mere af det. Men det er ikke meditation, når vi begynder at ville have mere.
  • Meditation er ikke en virkelighedsflugt. Igen – selvom de lækre tilstande af fred, ro, lykkefølelse etc. er virkeligt lokkende, så handler meditation tværtimod om at komme tættere på virkeligheden. Meditation er virkeligheden uden filter. Uden forklaringer, uden kategoriseringer og uden forbehold. Meditation er accept og rummelighed af det, der er. Ikke andet. Så vi stikker ikke af fra noget, tværtimod bevæger vi os dybere og dybere ind i virkeligheden.
  • Meditation er ikke egoistisk. På vores kurser i mindfulness oplever vi ofte, at folk i starten har et forbehold, som går på, at det er egoistisk eller selvisk at insistere på sin egen tid i forhold til familien. Men det viser sig jo hurtigt, at meditation netop hjælper os med at komme ud af vores egoistiske og selviske adfærd og fordybe vores relation til dem omkring os. Vi lærer vores egen egoisme at kende, vi bliver bedre til at slippe de negative følelser, tanker og mønstre, der står i vejen for gode, rene relationer.
  • Meditation er ikke noget, vi gør en gang imellem eller vender tilbage til i svære tider. Det er en fortsat praksis, en daglig del af vores mentalhygiejne. David Lynch, der har mediteret i mange år, sammenlignede det med at børste tænder – hvilket vi jo heller ikke holder op med. Meditation er en forpligtelse, vi giver os selv og livet. Hele livet.

To forskellige meditationstekniker 

Buddhisterne og yogierne skelner traditionelt mellem to forskellige meditationsformer: koncentrationsmeditation, hvor man disciplinerer sindet til at koncentrere opmærksomheden på en ting, og bevidsthedsudvidende meditation, hvor man breder bevidstheden ud og forsøger at rumme stadigt flere indtryk – tanker, følelser, sanseindtryk – men uden at koble sig på nogle af disse, uden at lade opmærksomheden blive væk i en tanke, en følelse eller et sanseindtryk.

En samlende form og en udvidende form. En ekskluderende form, der holder alt andet end meditationsobjektet ude – og en inkluderende form, der lukker alt ind.

Koncentrationsmeditation

Koncentrationsmeditation har til hensigt at disciplinere sindet til en stadigt større og dybere grad af koncentration eller samadhi. Samadhi er et sanskrit-begreb, vi finder både i de helt gamle yoga-tekster og i forskellige grene af buddhismen, som refererer til den absolutte koncentration

, hvor sindet smelter sammen med det objekt, man fokuserer sin opmærksomhed på. Det er en tilstand, hvor modsætningerne ophæves, og der ikke længere er nogen forskel mellem mig og alt andet. Tibetanerne kalder det single-pointed koncentration for at understrege, at der ikke længere er nogen adskillelse mellem den, der observerer og det, der observeres – mellem den, der koncentrerer sig, og selve koncentrationen.

Koncentrationsmeditation kan føre til vidunderlige tilstande af velvære, lykke, fred, fantastiske visioner, dybe følelser af enhed med universet. Man kan opleve, at jeget opløser sig og bliver et med koncentrationen. Man kan også opleve, at det føles som en kamp at bevare opmærksomheden på koncentrationspunktet. Faktisk er det nok den mest almindelige oplevelse …
Og der er mange trin fra begynderstadet til en stabil, vedvarende, stærk koncentration, der begynder at ligne samadhi. Men lidt har også ret. Selv som begynder vil du hurtigt opleve at din koncentration bliver stærkere både i og uden for den formelle meditation.

Der er uendeligt mange forskellige koncentrationsteknikker. Fra teknikker, som involverer åndedrættet, til koncentration på et mantra (som for eksempel transcendental meditation) eller visualisering, hvilket er meget udbredt i den tibetanske buddhisme og i særligt grad i tantra. Man kan fokusere på flammen af et lys, på en blomst, på en mandala, som man ser for sit indre sind. Man kan også gentage et mantra højt eller lydløst. Der er rigtig mange forskellige teknikker. I et senere afsnit vil jeg gennemgå en teknik, hvor opmærksomheden er på åndedrættet, hvilket er en god teknik at starte med og en af de mest velkendte.

Bevidsthedsudvidende meditation

Bevidsthedsudvidende meditation spreder opmærksomheden så bredt som muligt i modsætning til koncentrationsmeditationen, der fokuser opmærksomheden på et enkelt punkt. En af de helt store teknikker inden for denne form er vipassana, som er en af de meget gamle buddhistiske teknikker og er særligt udbredt inden for theravada-buddhismen, som vi blandt andet finder i Thailand og Sri Lanka. Vipassana oversættes ofte som ”indsigtsmeditation”, fordi formålet med denne teknik er at skabe en dybere indsigt i sindet.

Dette er både en meget nem og en meget svær teknik. Den er uhyre simpel at forklare: Du skal bare observere alt det, der sker i dit sind: dine tanker, dine følelser, de sanseindtryk, der rammer din bevidsthed, og de reaktioner, disse skaber – og du skal bare gøre det uden at koble dig på tankerne, følelserne, sanseindtrykkene. Men den er straks sværere at praktisere, fordi vi hele tiden forføres af en tanke, overmandes af en følelse, distraheres af et sanseindtryk.
Bevidsthedsudvidende meditation vil sige at være med det, der er. Lige nu, lige her. Jeg møder ofte folk, der siger, de synes, denne teknik er nemmere end den anden. Måske det er rigtigt, men måske er de ikke klar over hvor meget de bliver væk i tankerne, følelserne, sanseindtrykkene. Dette er ikke en dagdrøm eller en indre biografforestilling hvor du kan bestille filmen på forhånd. Du må være med det, der er. Og det, der ikke er. Du er ikke interesseret i lyden af ham, der hoster – men du er interesseret i, hvad lyden af ham, der hoster, gør ved din bevidsthed.

Forskellen mellem de to teknikker, kan illustreres ved dette eksempel: I koncentrationsmeditation har du din opmærksomhed på åndedrættet. I bevidsthedsudvidende meditation, trækker du dig lidt tilbage fra åndedrættet og observerer, hvordan din opmærksomhed er på åndedrættet. Du observerer, hvor intens den opmærksomhed er, og hvordan den flytter sig fra åndedrættet til noget andet. Du observerer, hvordan du pludselig opdager, at din opmærksomhed er forsvundet fra åndedrættet, og hvordan du bringer den tilbage. I koncentrationsmeditation fokuserer du din opmærksomhed på en given ting – i bevidsthedsudvidende meditation fokuserer du din opmærksomhed på dit eget sind og på det, der sker i det.
Når det kommer til stykket, kan du ikke meditere mindfuldt eller bevidsthedsudvidende uden koncentration. Du skal bruge koncentration til at bevare din opmærksom på det åbne felt, på alle de tanker, følelser, sanseindtryk, som dit sind modtager.
Derfor anbefales det at starte med koncentrationsteknikker, for at styrke sindets evne til at oppebære en vis grad af koncentration, før man begynder med bevidsthedsudvidende teknikker. Men der er ingen, der kontrollerer dig – så du starter bare med det, der giver mest mening for dig. For nogle mennesker er koncentrationsmeditation meget svær – hvilket faktisk er en rigtig god grund til lige netop at starte med den. Som regel er det netop os, der har svært ved at bevare koncentrationen særligt længe, der lige præcis har brug for at styrke den.

 

© Charlotte Mandrup 2008, Mindfulness i hverdagen (uddrag), Politikens Forlag

Hvis du er klar til at lære at meditere, kan du følge mit program, hvor vi mediterer sammen i 20 minutter, 40 dage i 8 uger – længe nok til at at du har en fast meditationspraksis og kan fortsætte på egen hånd.

Prisen er væsentligt mindre – kr. 850,- end på meditationskurser, hvor du skal være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Læs mere her eller tilmeld dig direkte via knappen nedenfor.