Mindfulness

Ansvar, selvindsigt og fuld tilstedeværelse

Mindfulness tager afsæt i klassiske buddhistiske begreber: at være fuldt til stede i nuet, at opnå ægte selvindsigt, at være autentisk over for sig selv og andre og at tage ansvar for sin egen lykke gennem en positiv livsanskuelse.

Bogen forklarer, hvordan mindfulness kan hjælpe dig til at: finde ind til din kerne og handle med større selvindsigt, gennemslagskraft og autenticitet, tage kontrol over dit eget liv, være mindre stresset og styret af omgivelsernes krav og opnå større frihed, tilfredshed, glæde og effektivitet i dagligdagen.

People’s Press, kr. 99,95-

Køb bogen her: saxo.com

Charlottes coaching var fantastisk. Hun stiller skarpt og præcist ind på det der kræver overvejelser.
Med lige blanding omsorg og skarphed bliver man stillet de rigtige spørgsmål, udfordret på det skal diskuteres.

— Betina Carlsen VP, Supporting Services, IT team