Mindfulness

Ansvar, selvindsigt og fuld tilstedeværelse

Mindfulness tager afsæt i klassiske buddhistiske begreber: at være fuldt til stede i nuet, at opnå ægte selvindsigt, at være autentisk over for sig selv og andre og at tage ansvar for sin egen lykke gennem en positiv livsanskuelse.

Bogen forklarer, hvordan mindfulness kan hjælpe dig til at: finde ind til din kerne og handle med større selvindsigt, gennemslagskraft og autenticitet, tage kontrol over dit eget liv, være mindre stresset og styret af omgivelsernes krav og opnå større frihed, tilfredshed, glæde og effektivitet i dagligdagen.

People’s Press, kr. 99,95-

Køb bogen her: saxo.com

“Charlotte’s broad experience, her personality and her mindful leadership approach makes the coaching very unique and powerful.”

— FERENC PÖLZ DAM, DIRECTOR, ANIMAL HEALTH, BAYER