Rådgivning

Jeg har rådgivet forskellige industrier og virksomheder i mine knap 25 år som ledelseskonsulent, herunder Nationalbanken, ATP, Nykredit, Advokatfirmaet Bech-Bruun, Radiometer, Hærens Officersskole, Kammeradvokaten, Bayer, ALK Abello, LEGO, Undervisningsministeriet, TV2, Domstolsstyrelsen, Red Associates m.m.fl.

I dag har jeg faste kunder – heraf nogle jeg har haft i mere end 10 år – hvor jeg rådgiver på executive-niveau, samt en stadigt skiftende portefølje af nye kunder, som har en given problemstilling, der skal løses.

Jeg kan bl.a. rådgive jer om følgende:

  • Hvordan tilpasser I organisationens struktur og kultur til strategien?
  • Hvordan løser I dilemmaer og konflikter i ejer- eller lederkredsen?
  • Hvordan undgår I stress i organisationen eller på ledelsesniveau?
  • Hvordan bliver jeres ledere mere effektive/innovative?
  • Hvordan genfinder I energien/bliver mere effektive/innovative i organisationen?

Mine metoder

Jeg anvender en klassisk konsulentmetode: Analyse, diagnose, design, test, eksekvering.

Typisk starter jeg med at interviewe nøglespillerne, og på baggrund heraf tegner jeg det udfordringshierarki, der skal adresseres, og beskriver mine anbefalede løsninger.

Derefter forlader jeg enten virksomheden og overlader det til ledelsen at implementere mine anbefalinger – eller jeg bliver i virksomheden i en periode og hjælper ledelsen med eksekvering. Dette sker gennem rådgivning af ledere på individuelt niveau samt facilitering og uddannelse for at få samspillet i topledelse og mellemledergruppen til at spille optimalt.

Jeg har læst bjerge af ledelsesbøger, modtaget sparring og gode råd fra topfolk i erhvervslivet. Men ingen bog eller guru har tilnærmelsesvis haft den impact for mig som leder og menneske, som Charlotte har. Hun har hurtigt identificeret de vigtigste områder at arbejde med og udfordret mig til at træde de store skridt. Altid med øje for resultater og mål. Såvel strategisk som operationelt.

— Nikolaj Hendriksen, Co-founder, Mybanker A/S