Mine metoder

Jeg arbejder på individuelt og organisatorisk niveau.

 

I begge tilfælde er den samme klassiske konsulentmetode, jeg anvender: analyse, diagnose, design og implementering. 

 

I individuelle coachingforløb væver disse faser sig ind og ud af hinanden i takt med at vi kommer dybere ind i den kompleksitet, der er et resultat af dit livs erfaringer, din medfødte psykologi og den professionelle kontekst du er i.

 

I forbindelse med organisatoriske opgaver, hvad enten jeg bliver inviteret ind fordi der er et problem, eller fordi ledelsen ønsker at flyve højere, så er min metode mere sekventiel.

 

Typisk starter jeg med at interviewe nøglespillerne; på baggrund heraf tegner jeg det udfordringshierarki, der skal adresseres og beskriver mine anbefalede løsninger.

 

Herefter forlader jeg enten virksomheden og overlader det til ledelsen at implementere de af mine anbefalinger, de har udvalgt.

Eller jeg bliver i virksomheden i en periode, og hjælper ledelsen med at implementere tiltagene.  Dette sker gennem rådgivning af ledere på individuelt niveau, samt arbejde med at få samspillet i topledelse og mellemledergruppe til at spille optimalt. 

 

Det er værd at nævne, at jeg er mere rådgivende end coachende i min tilgang. Jeg har en holdning.  Også til hvad der er bedst for dig. 

FS Viborg