Executive coaching

De fleste topledere har erfaret fordelen ved at have en professionel fortrolig til sparring omkring emner, der hverken egner sig til bestyrelseslokalet, middagsbordet eller cykelturen med kollegaen. 

 

Et executive sparring program er helt tilpasset dine behov og ønsker. Det første møde varer to-tre timer, hvor vi undersøger, hvilke forbedringsområder, der findes i dit professionelle liv og i snitfladen til det private. Vi taler ikke som sådan om dit private liv, men det er klart, at vi kommer ind på allerede trufne og fremtidige valg samt på de områder, hvor privatlivet grænser op til det professionelle liv. Efter det første møde aftaler vi det fremtidige forløb. 

 

Det mest værdifulde i dit professionelle liv er dine talenter, erfaringer og værdier. Måden, hvorpå du anvender dem, former dit liv. Efter min mening lader alt for mange hverdagen og tilfældigheder diktere deres valg. En meget passiv investeringsindstilling, i stedet for aktivt at forvalte deres personlige aktiver. Jeg hjælper dig med at forstå dine dybeste professionelle ønsker og finde de bedste veje til at realisere disse. 

 

Den metode, jeg anvender, er først og fremmest samtalen; jeg stiller spørgsmål, rådgiver og sparrer med dig. Hvis du har prøvet at være til coach tidligere, vil du formentlig opleve, at jeg er langt mindre spørgende og mere rådgivende, end du er vant til. Min erfaring er, at når man når op i karrieren og alderen, så er man vant til at spørge sig selv, før man spørger andre. Derfor ønsker de fleste modne ledere konkret og praktisk rådgivning. Disse råd kan være af taktisk, eksistentiel eller ledelsesmæssig karakter, eller det kan handle om konkrete og praktiske ting, du bør gøre anderledes i hverdagen.

 

Et af de områder, vi altid kommer omkring, er selvindsigt. Det er der to væsentlige grunde til; først og fremmest er det umuligt at udnytte sine ressourcer optimalt, hvis man ikke kender sine styrker og svage punkter, ved hvor frygten sidder og hvad drømmen handler om. Det er helt afgørende. Dernæst er selvindsigt instrumentet i forhold til at være dygtig til mennesker. En kompetence, der er essentiel i forhold til succes på topplan, hvor jobbet oftest består af kompleks interessenthåndtering mellem ejere, ledelseskolleger, medarbejdere og kunder, udover politiske, økonomiske og menneskelige interesser.

 

Måden, hvorpå vi arbejder med din selvindsigt, er via reflektoriske spørgsmål, selvobservation, skriftlige opgaver og mentale øvelser, du får fra gang til gang. Ofte giver jeg nogle konkrete mentale teknikker, hvis du har brug for at blive mere mentalt fleksibel, nærværende eller følelsesmæssigt robust.

 

Om nødvendigt har vi kontakt via telefon eller mail imellem møder. 

 

 

Pris & praktik

Et executive coaching forløb består af 5 møder á ca. 2 timer. Prisen er kr. 37.500,- ekskl. moms.

Efterfølgende 2 timers seancer faktureres med kr. 7.500,- ekskl. moms pr. gang.         

Du bliver ikke faktureret for sene aflysninger men skal blot være opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden du kan få det næste møde. I mellemtiden kan vi tage en snak over telefonen.

Som udgangspunkt foregår møder på Svanemøllevej, København Ø. Jeg arbejder dog også i Jylland, ud fra Comwell Kellers Park i Brejning, eller hos dig.

FS Viborg