Hvordan arbejder jeg

Under alt mit arbejde ligger et værdisæt, som du ikke vil kunne undgå at mærke. 

 

FRIHED

Frihed er både et abstrakt og meget konkret begreb. På det konkrete plan søger jeg personligt friheden i alt - men som værdi følger jeg den abstraktion, at den eneste sande frihed er friheden til at vælge vores indstilling. Vælge, hvordan vi vil møde, hvad livet byder os. Eller sagt på jysk: det er ikke så meget, hvordan vi har det, som hvordan vi ta'r det. Ved at tage kontrollen over vores fortolkning af livet bliver det muligt at møde både nydelse og tragedie med ligevægt og menneskelig stolthed.

 

ANSVAR

Lige i halen på friheden følger ansvaret. Det fulde ansvar. Hvilket vil sige at acceptere alle konsekvenserne af vores valg. Også konsekvenserne ved at vælge ikke at vælge ... For mig er det lige så naturligt at forvente, du tager ansvaret for dine valg, som selv at gøre det. Fordi vi skylder fællesskabet det, men også for at undgå at falde i offergrøften, som er den sikre vej til ulykke og lidenhed.

 

STORHED OG HELTEMOD

Min undskyldning er, at jeg har boet mange år i udlandet og derfor er noget af den danske jante-mentalitet forsvundet i transit. Jeg tror nemlig på storheden i mennesket. På, at det er muligt at aspirere til at være en helt eller heltinde. Måske ikke sådan med at redde folk fra brændende fly, men ved at være gavmild, værdig og modig. Og være klar til at sætte tilværelsen på spil, når det kræves. 

 

GAVMILDHED

Det er almindeligt kendt, at jeg læner mig op ad buddhistiske traditioner. En af disse traditioner er, at selve gaven i en gaveudveksling findes hos giveren, mens vi i vesten er mere optaget af at modtage gaven end at give den. Sådan har jeg det med gavmildhed; hvis bare folk vidste, hvor meget bedre det er at give end at få - både materielt, følelses- og vidensmæssigt.

 

AUTENTICITET

Desværre er begrebet blevet ret fortærsket de senere år og bliver ofte beskrevet mere vidtløftigt end nødvendigt. Så lad mig i stedet udtrykke det således: jeg foretrækker no-bullshit, har ikke respekt for dårlige undskyldninger eller interesse for selviscenesættelser. Livet er kort. Vi er alle mennesker. Ingen grund til at foregive noget, der ikke er. 

 

FS Viborg