Dit udbytte

Der er tre ting, du kan forvente af et coaching forløb med mig: vi tager os af dit problem; du får en stærkere opmærksomhed og din selvindsigt bliver dybere. 


DIT PROBLEM

Jeg ville gerne kunne sige, at du altid går fra et coaching forløb med en løsning på dit konkrete forretningsmæssige eller personlige problem. Det sker ofte, men ikke altid. Og hvis jeg vurderer, at du har et undertrykt, eksistentielt dilemma, et talent, der ikke er foldet ud eller en livskrise lige på trapperne, så vil det blive adresseret i vores arbejde. 

Det er derfor muligt, du ikke blot får løst den aktuelle situation, men får en ny udfordring med i købet.  

 

DIN OPMÆRKSOMHED

Den vigtigste lederkompetence er evnen til at have en vågen, neutral og konstant opmærksomhed. At være nærværende, tilstedeværende.

Opmærksomhed er forudsætningen for at kunne afkode organisationen, markedet, ejerne. Det er forudsætningen for at forvalte egen tilstedeværelse, kompetence og energi. Og forudsætningen for at opdage, hvornår du bliver selvoptaget, magtdrevet og opgaveforført og mister kontakten til den eller de, der sidder overfor dig. Opmærksomheden er kort sagt den mekanik, du har brug for til at skelne mellem, hvornår du drives af bekymringen for ikke at slå til eller forføres af drømme om din fremtids succes (reagerer på fortidens følelsesmæssige indlæring), og hvornår du har opgaven for øje (handler rationelt og nutidigt).

 

DIN SELVINDSIGT

Den anden-vigtigste lederkompetence. Selvindsigt vil sige, at have kendskab til og forståelse for dine egne motiver, mentale mønstre og adfærdstræk. At vide, hvad du frygter for og drømmer om, hvordan du reagerer, når skuffelsen sænker sig, når vreden eksploderer eller når sorgen trænger sig på.

Som leder er det helt afgørende, at du har styr på dig selv. Hvis du ikke har det, vil du blive tvunget til – som ældre generationer af ledere ofte har gjort det – at ty til kontrol og selvundertrykkelse. Heri finder medarbejderne dog ingen inspiration eller autenticitet. Det finder de derimod i det frie udtryk, der kommer fra et menneske, der grundlæggende accepterer sig selv og dermed også er i stand til at acceptere andre.

At være god til relationer kræver selvindsigt. Og empati. Uanset, hvor dygtig man er til rationel analyse af individer eller grupper, så når man ikke langt uden at være i stand til at mærke, hvor de er og vide, hvordan man selv virker på andre.  

 

FS Viborg